praktijk Licht-Vaardig:
Een plek voor jouw verhaal

Relatie Therapie, er is ook een plek voor jullie verhaal!

De meest intieme verbinding is de verbinding met je eigen partner. Daarom doet het ook zo zeer als het niet gaat zoals je wilt. Het lijkt steeds niet te lukken en jullie draaien in kringetjes rond. En steeds komen dezelfde ruzies voorbij. Hoe ga je dat nu stoppen en je opnieuw veilig voelen bij elkaar, zoals ooit toen het begon?


In onze gesprekken gaan we op zoek naar wat er in jou is, in je hart, je lijf en je hoofd. Bij jou en bij je partner. Het kan je helpen om te ontdekken hoe jullie contact maken en weer uit contact gaan.  We werken aan veiligheid om te leren zeggen wat er echt is, onder al de lagen van verwijdering, verwijten en gedoe.  Wat denk je, wat voel je, en hoe ervaar je je lichaam, zijn terugkerende vragen.  Vanuit mijn overtuiging dat je alleen jezelf kunt worden in die ene relatie met die ander, èn dat je daarvoor precies deze ene partner hebt gekregen.


o  We gaan ontdekken wie jullie zijn in het hier en nu.

o   op zoek naar waar jullie de verbinding zijn kwijtgeraakt, en hoe dat zo is gebeurd.

o   in contact met je hoofd, je hart en je handen.

o   om vandaar uit jullie verlangens en behoeften weer wakker maken en jullie relatie weer richting kan krijgen.

o   om zo het contact met jezelf weer te herstellen en vandaar uit ook het contact met je partner aan te gaan.

Ik maak in de gesprekken gebruik van de inzichten en technieken van de EFT-relatietherapie.  Daarnaast heb ik oog voor jullie verbinding op het gebied van geloof en spiritualiteit.

Ik ben bekend met de thematiek rond seksueel misbruikervaringen, die doorwerken in de relatie, en heb aandacht voor je beider gezin van herkomst en de uitwerking op jullie verbinding en hechting.

Iedereen kan in het leven wel eens wat hulp gebruiken; soms is het echt fijn dat iemand met je meedenkt, meevoelt en je helpt de knoop tussen jullie te ontwarren en je relatie nieuwe input te geven.Misschien is het tijd om er eens wat hulp bij te vragen?

" Jullie zijn van harte welkom, met alles wat er is, en precies zoals jullie zijn!  "

Het aantal gesprekken bepalen we samen, evenals de frequentie, na het vrijblijvende kennismakings- en intakegesprek.

  
 
 
 
E-mailen
Bellen