praktijk Licht-Vaardig:
Een plek voor jouw verhaal

Wat kost het?

  • De tarieven zijn incl/ BTW en inkomensafhankelijk op basis van netto-inkomen per maand.
  • Bij gehuwden en samenwonenden wordt uitgegaan van het totale inkomen van beide partners.
  • Een kennismakings- en intakegesprek is kost € 65,00 voor een individueel traject en € 86,00 voor een relatietherapie.
  • Voor beeldbellen op afspraak reken ik een vast tarief van € 75,00 per gesprek van ca 1 uur.
  • De trainingen en leergroepen hebben een vastgestelde prijs, zie  Trainingen
  • onderstaande tarieven gelden vanaf 1 jan 2024

Netto inkomen alleenstaande


netto inkomen gehuwden/samenwonenden

individuele gesprekken van ca.1 uur

relatiegesprekken van ca 1,5 uur

minder dan  €1700,-

minder dan € 2500,-

€ 65,00

€ 86,00

€ 1700,-  tot € 3600,-

€ 2500,- tot € 4600,-

€ 86,00

€ 113,00

€ 3600,- en meer

€ 4600,- en meer

€ 104,00

€ 140,00

Facturen.

Je krijgt aan het eind van de maand een factuur over de sessies van die maand. Betalingstermijn is 14 dagen. Op de factuur staan alle gegevens vermeld nodig voor declaratie bij je verzekeraar, zoals AGB-codes, behandelcode, registratienummers van de beroepsvereniging, en uiteraard jouw naam adresgegevens en je geboortedatum. de factuur wordt je per e-mail toegestuurd. Per 1 januari 2025 worden de tarieven zoals hierboven aangepast. Ik werk met verschillende tarieven, en in vertrouwen dat jijzelf kunt aangeven in welke tariefgroep je valt.  Ik vind het belangrijk dat de zorg die ik bied voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. Betaalt je werkgever de kosten, dan reken ik het hogere tarief.

Vergoedingen.

Veel verzekeraars vergoeden de zorg die ik bied vanuit de aanvullende verzekering, met een maximumbedrag per jaar. Relatietherapie wordt niet vergoed. Via de Zorgwijzer:  (klik op icoon hiernaast) kun je de vergoedingen voor individuele psychosociale therapie (behandelcode 24504) vinden, en neem bij twijfel contact op met je verzekeraar. Je bent in elk geval zelf verantwoordelijk voor betaling van de facturen, of ze nu vergoed worden of niet.

Pro-Life vergoed alleen als er een keurmerk christelijke zorg is verleend; Ik voldoe zeker aan de criteria daarvoor, maar dat aantonen vind ik buiten proportioneel omslachtig en prijzig, zonder dat het bijdraagt aan de kwaliteit van de verleende zorg. Ben je bij Pro-Life verzekert, dan heb je helaas  geen recht op vergoedingen. Heb je er vragen over, stel ze gerust!

Klachtenregeling.

Ik neem je hulpvraag altijd serieus en zet mij er dan ook voor in om je zo goed mogelijk te helpen. Toch is het natuurlijk mogelijk, dat je ergens niet tevreden over bent. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over of mijn werkwijze, neem allereerst contact met mij op. Wellicht komen we er samen uit. Lukt dat niet dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging, NVPA via info@nvpa.org. De klachtenfunctionaris neemt dan contact met jou op. 

Ben je over de uitkomst van deze bemiddeling niet tevreden dan kun je je wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg SCAG, te bereiken via www.scag.nl of tel 085 98022863

Klachtenfolder SCAG downloaden
Clientfolder SCAG.pdf (1.06MB)
Klachtenfolder SCAG downloaden
Clientfolder SCAG.pdf (1.06MB)


 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen